Testimonial 3

“Najviše mi se sviđa način na koji se radi s djecom i roditeljima, poticaj i ohrabrenje za samostalno provođenje aktivnosti u vlastitom domu. Program je kvalitetan, stručan i vrlo koristan, kako za bebe, tako i za roditelje.”