BABYSTEPS© radionice za djecu od 1-3 godine

Grupe do petero djece

Program BABYSTEPS Senzo-motoričke radionice za djecu© je nastavak BABYSTEPS Senzo-motoričkih radionica za bebe©.

Program za djecu od jedne do tri godine također je osmišljen u grupama do petero djece i isto toliko roditelja.

Aktivnosti koje se provode u cilju su razvoja motoričkih sposobnosti, logičkog razmišljanja, razvijaju se socijalne vještine, praćenje uputa, zajednička igra, te za kraj aktivnosti za razvoj fine motorike, crtanje, bojanje, rezuckanje.

Kroz cijeli proces prati se razvoj djeteta i njegov napredak te bilježi kako bi se mogao usporediti napredak od početka programa do njegovog kraja.

Nec id facer adipisci regione mei an
darkomares.com

Roditelj podrška djetetu

Kroz pomno osmišljenje razvojne aktivnosti prvenstveno radimo na izgradnji odnosa povjerenja na relaciji dijete – roditelj i svaki roditelj je aktivni sudionik BABYSTEPS Senzo-motoričkih radionica za djecu©.

To znači da je roditelj, uz voditeljice aktivnosti, taj koji dijete potiče na cjelokupni proces, uključujući i one aktivnosti koje djetetu u danom trenutku možda nisu najdraže.

Svaki mjesec imamo novu temu rada te kroz tu temu provlačimo sve aktivnosti. Ukoliko je, primjerice, tema lopta sve aktivnosti za razvijanje grubomotoričkih, finomotoričkih, kognitivnih vještina provest ćemo koristeći lopte.

Upravo iz razloga što mijenjamo temu rada, najveći broj djece koje pohađa BABYSTEPS Senzo-motoriče radionice za djecu© ostaje u našem programu dok ne napune 3 godine. Izuzetno je važno aktivnosti provoditi i u vlastitom domu. To se posebno odnosi na aktivnosti koje djetetu ne idu „od prve“. Upravo zato roditelj u cijelom procesu djetetu treba biti podrška.